ОББ Vertical Run 2023

ОББ Vertical Run 2023

Място: ОББ Милениум център, бул. „Витоша“ 89Б, София, Bulgaria

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА КАТЕГОРИЯ OPEN ДОСТИГНА СВОЯТ ЛИМИТ от 150. Отпускаме още 30 места до 180 участника. Моля, следете за освободени вакантни места. 

Предизвикай възможностите си!

Включи се в ОББ Vertical Run 2023 и пробягай най-бързо 24 етажа нагоре и 24 етажа надолу в една от най-високите сгради в София.

vkrun2023

Дата и начален час: 6 април, четвъртък, 17:00 ч.
Място: ОББ Милениум център, бул. „Витоша“ 89Б
Трасе: Старт/Финал във фоайето на сградата, изкачване нагоре по стълбище Изток,
преход на 24-и етаж, слизане надолу по стълбище Запад
Съблекални, гардероб и фреш бар са осигурени в зона Старт/Финал.
Медицински екип на разположение.

Категории:
Team Blue – служители на дружествата от KBC Груп в България (ОББ, KBC bank, ДЗИ, ОББ Интерлийз, ОББ Асет мениджмънт, KBC Асет мениджмънт, ОББ Застрахователен
брокер, ОББ Факторинг, KBC Клон България).

Team Blue ще има две категории - Щафета 4 души и Индивидуално класиране.Възможно е участие и в двете категории.

Open – категория за непрофесионални атлети - външни участници. Допускат се и участници, които имат любителски лиценз към спортна федерация. В случаите, когато федерацията няма любителски лиценз, участника не трябва да се е класирал в челните 5 места на държавни купи или шампионати (в своята възрастова група) през последните 2 календарни години. 

Pro – категория за професионални атлети (с покана от организаторите) Критерии за професионални атлети – (картотекирани състезатели към спортна федерация и класирали се в челната тройка  през настоящата и/или предходната състезателна година, притежатели на професионален лиценз към спортна федерация, състезатели с принос към спорта и получили покана от организаторите)

Главният съдия има право да:
- Премества и прекласира участници от категория Pro в категория Open.
- Премества и прекласира участници от категория Open в категория Pro.
- Прекратява или забавя стартове при възникнала опасност по трасето на състезанието.
- Да коригира крайното класиране при установени нарушения от страна на състезателите или други форсмажорни обстоятелства в деня на старта.
- Главният съдия се консултира с представител и/или помощник - съдия от Българска Федерация по Вертикално бягане и въз основа на това да налага санкции.
- Санкции, които могат да бъдат налагани – времево наказание, класиране в друга категория, дисквалификация на участник.

Награден фонд за категории - Team Blue  индивидуално, Open, Pro 
Първо място – 300 лв (мъже и жени)
Второ място – 200 лв (мъже и жени)
Трето място – 100 лв (мъже и жени)

Награден фонд за категория - Team Blue  щафета
Първо място – ваучер за преживяване на стойност - 400 лв.
Второ място – ваучер за преживяване на стойност - 300 лв.
Трето място – ваучер за преживяване на стойност - 200 лв.

+ предметни награди за всички до 10-то място и медали за всички завършили трасето
успешно


Регистрация
Можете да се регистрирате онлайн тук или на място в ОББ Милениум център на от 3-ти до 5-ти април от 14:00 до 20:00 ч. (при наличие на места)

Получаване на номера:
ОББ Милениум център, бул. „Витоша“ 89 Б, централно фоайе
От 3-ти до 5-ти април от 14:00 до 20:00 ч.
6-ти април от 10:00 до 15:00 ч.

СЪСТЕЗАНИЕТО Е БЕЗ ТАКСА УЧАСТИЕ
Максимален брой участници – 300