Fee list

Такса къса дистанция Редовна такса Редовна такса В деня на старта В деня на старта
From 18 years
to 70 years
From 18 years
to 70 years
From 18 years
to 70 years
From 18 years
to 70 years
From 18 years
to 70 years
From 2020-12-02
until 2020-12-19 (inc.)
From 2020-12-02
until 2020-12-19 (inc.)
From 2020-12-20
until 2020-12-20 (inc.)
From 2020-12-02
until 2020-12-19 (inc.)
11KM 20.00 BGN 30.00 BGN
16KM 20.00 BGN 30.00 BGN
5.5KM 10.00 BGN