Pirin Vertical 2016

Подробно описание

Старт – Бъндеришка поляна 1 600 м. Изкачване по туристическия маршрут /жълта маркировка/ до хижа Бъндерица. От този пункт се изкачва по маршрута към з.Казана /зелена маркировка/. След излизане от гористия пояс се преминава по камениста пътека със серпентини /най-горещия участък от маршрута/. Достига се до Малък Казан и следва изкачване към з.Казана, където е разположен подкрепителен пункт. След това маршрутът се отправя на север до достигане на югоизточния ръб на вр.Кутело. По него се достига до финала.

УчастъкРазстояние до следващ пунктОбщо разстояниеДенивелация +

Старт – х.Бъндерица2.0 км2.0 км220 м

Х.Бъндерица – Малък Казан1.6 км3.6 км410 м

Малък Казан – з.Казана1.2 км4.8 км215 м

З.Казана – в.Кутело1.1 км5.9 км463 м

 

Track GPX
Track KML