Fee list

Редовна регистрация В деня на старта Редовна В деня на старта Редовна такса В деня на старта
From 2022-03-04
until 2022-03-12 (inc.)
From 2022-03-13
until 2022-03-13 (inc.)
From 2022-03-04
until 2022-03-12 (inc.)
From 2022-03-13
until 2022-03-13 (inc.)
From 2022-03-04
until 2022-03-12 (inc.)
From 2022-03-13
until 2022-03-13 (inc.)
10 KM 20.00 BGN 30.00 BGN
16 KM 20.00 BGN 30.00 BGN
6 КМ 20.00 BGN 30.00 BGN