„Купа Пловдив –Три- екстрийм -2020”

„Купа Пловдив –Три- екстрийм -2020”

Files

Парк Лаута, Пловдив, Bulgaria

СК”Три-екстрийм” Пловдив  

Н А Р Е Д Б А за състезание  „Купа Пловдив –Три- екстрийм -2020”
 

ДАТА на провеждане: 01.11.2020г.

Вид на спорта: ДУАТЛОН

Място на провеждане: парк „Лаута”-ж.к. Тракия-Пловдив  

9.00ч. Откриване на състезанието.
 

СТАРТОВЕ

 
І. Старт:  9.30ч. „Купа Пловдив Три-екстрийм - 2020

Дистанция:  5км. бягане – 20км колоездене - 2км бягане
Участници: За лица   родени 2003г. и по-големи . / Право на участие- 20лв./

Необходими документи:Лична  декларация за отговорност на всички участници /предварително подготвена по Приложение-1 на Наредбата или се предоставя  от организаторите на място/ 

Регистрация и  получаване на времеизмервателни чипове за старта  от  8,00.ч. до  9,00ч. в деня на състезанието.
 

ІІ.Старт: 11,30 ч. Дистанция:  2км  бягане – 10км колоездене - 1км бягане
Участници: За лица   родени  от 2009 до 2004г. /Право участие – 15 лв ./
Необходими документи: Декларация за разрешение от родител / предварително подготвена по Приложение-2 на Наредбата или се/предоставя  от организаторите на място/ 

Регистрация и  получаване  на времеизмервателни чипове за старта  от  9,30ч. до 11,00 ч. в деня на състезанието.

 

ІІІ. Старт: 12,30 чДистанция: 500 м  бягане –  2 км колоездене- 200м бягане

 Участници:За лица родени 2010г.,2011 г. и по-малки./ Право на участие -10лв./    

Необходими документи: Декларация за разрешение от родител / предварително подготвена по Приложение 2 на Наредбата или се/предоставя  от организаторите на място/ 

Регистрация и получаване на времеизмервателни чипове за старта  от 11,00ч. до 12,00ч. в деня на състезанието.

ІV.  13,30 ч. Награждаване и закриване на състезанието.
 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ:

1.Стартовете са отворени за състезатели и всеки, който желае да опита .

2.Задължително е колоездене с лична  каска и организаторите не осигуряват такива.

3. Състезателите от спортни  клубове  се заявяват с обща заявка и  представят обща Декларация за отговорност по Приложение-3 на Наредбата.

4.Награждаване:

  • Състезанието е с КУПА и  награден фонд  за участниците в Старт 1.
  • Награждаване с класиране и медали по време по групи както следва:

                                 0-ва - родени 2012г. и по-малки

                                 1-ва – родени 2010г. и 2011г.

                                 2-ра - родени 2008г. и 2009

                                 3-та – родени 2006г. и 2007г.

                                 4-та – родени 2004г. и 2005г.

                                 5-та – родени 2002г. и 2003г.

                                 6-та – родени 2001г. и  по-големи

 5.Първите  60 състезатели,  регистрирани на интернет страница drace.bg или интернет адрес tri_x@abv.bg  ще получават тениска.

6.Плащането на правото на участие  по Банкова сметка: IBAN: BG04BPBI79241087710202
BIC: BPBIBGSF   Пощенска банка Пловдив

7.За информация, нощувки и пансионат: Даниела Камбурова 0898246299, tri_x@abv.bg.