Terms & Conditions

Декларирам, че:

 1. Съм запознат/а/  с инициативата „Джуренец Куест” 2019, нося пълната отговорност за участието си в проявата и участвам доброволно.
 2. Психически и физически съм здрав/а/.
 3. Имам валидна медицинска застрховка.
 4. Не страдам от болести, касаещи сърдечно-съдовата система, психомоториката на организма, както и от високо кръвно налягане, очно налягане или други тежки заболявания.
 5. Здравословното, физическото и спортно-техническото ми състояние отговарят на трудността на маршрута и позволяват да участвам в „Джуринец Куест”
 6. Са ми известни рисковете да получа травми, включително и тежки, за които организаторите не носят отговорност.
 7. По време на състезанието приоритет за мен са безопасното движение, спортсменството и опазването на околната среда.
 8. В случай на нужда съм готов да окажа помощ и да уведомя организаторите, ако е необходимо тяхното съдействие.
 9. По време на състезанието ще нося със себе си задължителната екипировка, изискана от организаторите.
 10. Ще се движа по маркирания маршрут и ще спазвам указанията на контролните постове.
 11. Няма да напускам проявата без знанието на контролните постове или без да съм уведомил старт/финала или на посочения телефон на организаторите
 12. Няма да употребявам преди и по време на проявата неразрешени стимуланти, алкохол и психоактивни вещества.
 13. Се задължавам да спазвам инструкциите и да съблюдавам мерките за безопасност, които са ми препоръчани от организаторите.
 14. Нямам претенции за осигуряване на оборудван  лекарски кабинет в момента на изпълнение на мероприятието, както и медицински надзор
 15. Предварително прочетох инструкциите за състезанието и при неспазването им сам нося отговорност за последствията..
 16. Нося отговорност за действията си, за живота и здравето си по време на спортното събитие.
 17. С настоящата декларация давам съгласието организаторите, спонсорите, зрителите и другите участници в спортното събитие си бъдат освободени от отговорност за смъртта ми, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други, които могат да ме сполетят по време на събитието или по пътя към мястото на провеждане на събитието.
 18. С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на събитието.
 19. Съм  прочел и разбирам съдържанието на декларацията, както и че съм прочел инструкциите за участие в спортното събитие и съм съгласен с тях.

 

За лица под 18 год. се изисква декларация с подпис на родител и трите му имена.