Contests

Деца до 14 г. - кратко трасе

Деца до 14 години

Мъже/Жени - 18-40 години

Мъже/Жени - 18-40 години

Мъже/Жени - 40+

Мъже/Жени - 40+

Юноши 15-18 години - цяло трасе

Юноши 15-18 години