Такси

Предварителна На място On-line Предварителна Фиксирана
От 2021-02-15
до 2021-04-22 (вкл.)
От 2021-04-23
до 2021-04-24 (вкл.)
От 2021-02-15
до 2021-04-22 (вкл.)
От 2021-04-23
до 2021-04-24 (вкл.)
10 KM 15.00 BGN
30 KM 25.00 BGN 35.00 BGN
60 KM 35.00 BGN 45.00 BGN