Такси

Къса дистанция Нормална такса Нормална такса В деня на старта В деня на старта В деня на старта
От 2021-02-19
до 2021-03-27 (вкл.)
От 2021-02-18
до 2021-03-27 (вкл.)
От 2021-02-18
до 2021-03-28 (вкл.)
От 2021-03-28
до 2021-03-28 (вкл.)
От 2021-02-18
до 2021-03-28 (вкл.)
От 2021-03-28
до 2021-02-28 (вкл.)
15.7km 20.00 BGN 30.00 BGN
21.7km 20.00 BGN 30.00 BGN
6.4km 20.00 BGN 30.00 BGN