Terms & Conditions

Декларирам, че съм физически здрав/а и участвам в състезанието RunBG Trail Series: Pancharevo Night Run, 09.05.2018г, на собствена отговорност, като освобождавам от такава организаторите на проявата.


ON-Line РЕГИСТРАЦИЯТА е до петък (09.06.2018г) 10:00 часа. Можете да се регистрирате на място, вижте описанието на събитието. Ако искате да участвате, но не сте се записали в срок отново може да попълните формуляра, за да ви очакваме.


Препоръчваме ви да прочетете правилата на състезанието предварително: http://trailseries.bg/%D0%B7%D0%B0-trail-series/rules/

Декларирам, че по време на Pancharevo Night Run няма да употребявам алкохол или други упойващи субстанции, няма да извършвам предизборна агитация и да нарушавам обществения ред.

Декларирам, че ще спазвам маркировката поставена от организаторите и ще спазвам закона за движение по пътищата, в случаите, когато трасето преминава по пътища от републиканската пътна мрежа.

Регистрирайки се, участниците или техните представители се съгласяват участието в мероприятието да бъде заснето (фотографирано, филмирано) и разрешават на организаторите да използват изображенията за свързани с дейността си цели, с изключение на използване по начини противоречащи на закона или по начини, които могат да увредят доброто име, или репутацията им, освен в случаите, когато изрично са поискали да не бъдат заснемани преди началото на мероприятието. Организаторите не са длъжни да пазят, използват или предоставят на участниците заснетите изображения. Участниците могат да използват за лични нужди, без търговска или стопанска цел, само публикуваните по общодостъпен начин и със съгласието на организатора изображения.

Организатора си запазва правото да променя настоящия Регламент чрез допълнителни бюлетини преди началото на Състезанието, както и да променя правилата, трасето и хода на Състезанието по време на самото му провеждане при настъпване на непредвидени метеорологични или други аварийни обстоятелства. Участниците могат да бъдат информирани за тези промени по усмотрение на Организатора на Контролните точки на трасето или по други начини.

Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на тези общи условия:

(1) „Организатор“ е runbg.net представляван от „Рънбг ООД“

(2) „Начало на мероприятието“ е обявеният първоначално час за получаване на стартови номера.

(3) „Край на мероприятието“ е момента на закриване, обявен от ръководителя след приключване на награждаването.