Такси

6КМ Индивидуално Ранна Редовна Късна (в деня на старта) Ранна Редовна Късна (в деня на старта)
От 2018-04-17
до 2018-05-04 (вкл.)
От 2018-05-04
до 2018-05-08 (вкл.)
От 2018-05-09
до 2018-04-09 (вкл.)
От 2018-04-23
до 2018-05-03 (вкл.)
От 2018-05-04
до 2018-05-08 (вкл.)
От 2018-05-09
до 2018-05-09 (вкл.)
6КМ 10.00 BGN
3х6км - Смесена щафета 50.00 BGN 60.00 BGN 70.00 BGN
3х6км - Щафета 50.00 BGN 60.00 BGN 70.00 BGN