Contests

Бягане 28км

Жени

Мъже

Юноши до 19г.

Колоездене 28км

Жени

Мъже

Юноши до 19г.

Колоездене 40км

Ветерани 40+г.

Жени 19+

Мъже 19-30

Мъже 31-40

ОТБОРНО (смесено)